Có 18 việc làm

SSIAM - Senior Investment Officer (ETF) HOT

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Quản lý Quỹ

Hết hạn trong 36 ngày

Đã đăng 16/01/2024

Python Applications Developer HOT

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 36 ngày

Đã đăng 15/12/2023

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Khách hàng Trực tuyến HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 36 ngày

Đã đăng 21/12/2023

Thực tập sinh - Bộ phận Phát triển Khách hàng tổ chức

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 36 ngày

Đã đăng 15/02/2024

SSIAM - Senior Investment Analyst (Private Equity) HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Quản lý Quỹ

Hết hạn trong 36 ngày

Đã đăng 15/01/2024

Chuyên viên Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Hết hạn trong 6 ngày

Đã đăng 11/01/2024

Giám đốc Dự án Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

Hồ Chí Minh

Quản lý

Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Hết hạn trong 6 ngày

Đã đăng 11/01/2024

Digital Transformation Consultant

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 5 ngày

Đã đăng 06/12/2023

Chuyên viên Phân tích Cổ phiếu

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Phân tích và Tư vấn đầu tư

Hết hạn trong 5 ngày

Đã đăng 15/01/2024

Chuyên Viên Vận Hành Giao Dịch

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 5 ngày

Đã đăng 02/10/2023