Có 32 việc làm

Thực tập sinh Tư vấn Chứng khoán (Hà Nội/Hồ Chí Minh/Hải Phòng/Nha Trang)

Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh

Thực tập sinh

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 88 ngày

Đã đăng 25/09/2023

Chuyên Viên Vận Hành Giao Dịch

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 88 ngày

Đã đăng 02/10/2023

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hồ Chí Minh/Nha Trang)

Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 88 ngày

Đã đăng 20/09/2023

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hải Phòng)

Hải Phòng

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 88 ngày

Đã đăng 14/09/2023

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hà Nội)

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 87 ngày

Đã đăng 25/09/2023

Data Governance Analyst - Digital Transformation Office HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 57 ngày

Đã đăng 03/10/2023

Agile Coach (Digital Transformation Office) HOT

Hà Nội

Chuyên gia

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 57 ngày

Đã đăng 03/10/2023

Senior Data Analyst HOT

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 57 ngày

Đã đăng 03/10/2023

IT Business Analyst Lead (BPM/ECM) HOT

Hà Nội

Trưởng nhóm

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 57 ngày

Đã đăng 03/10/2023

Data Infrastructure Manager / Senior Data Infrastructure analyst HOT

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 57 ngày

Đã đăng 03/10/2023