Có 39 việc làm

Chuyên viên cao cấp Chiến lược đầu tư (mảng Phân tích kỹ thuật)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Phân tích và Tư vấn đầu tư

Hết hạn trong 55 ngày

Đã đăng 01/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Chiến Lược Đầu Tư (Mảng Phát Triển Sản Phẩm)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Phân tích và Tư vấn đầu tư

Hết hạn trong 55 ngày

Đã đăng 01/12/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Chiến Lược Đầu Tư (Mảng Online)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Phân tích và Tư vấn đầu tư

Hết hạn trong 55 ngày

Đã đăng 01/12/2022

Chuyên viên Quản trị hệ thống (System Admin AIX, Linux)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 55 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Solution Architect (dotnet)

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 55 ngày

Đã đăng 25/11/2022

Chuyên viên Luật (phụ trách Quản trị Công ty) HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Luật và kiểm soát nội bộ

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên viên Kiểm soát nghiệp vụ (mảng Vận hành hệ thống) HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên viên Phát triển đối tác (Fintech, Ecommerce, Banking...)

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên viên Phân tích dữ liệu HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Trưởng phòng Quản lý Tài sản (Wealth Manager) HOT

Hồ Chí Minh

Quản lý

Dịch vụ Quản lý tài sản

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 30/11/2022