Có 37 việc làm

Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Trực tuyến HOT

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 39 ngày

Đã đăng 04/08/2021

Chuyên viên Phân tích Cổ phiếu (mảng Ngân hàng) HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Phân tích và Tư vấn đầu tư

Hết hạn trong 39 ngày

Đã đăng 06/10/2021

Nhân viên Quản lý Cơ sở vật chất HOT

Hà Nội

Nhân viên

Hành chính

Hết hạn trong 39 ngày

Đã đăng 01/10/2021

Chuyên viên Giao dịch trực tuyến HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 39 ngày

Đã đăng 15/07/2021

Software Development Manager HOT

Hà Nội

Quản lý

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 18/10/2021

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng (Application Support Senior Officer/Officer) HOT

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 18/10/2021

08 IT System Analyst/Business Analyst HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 20/10/2021

Thực tập sinh - Bộ phận Phát triển Khách hàng tổ chức HOT

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 28 ngày

Đã đăng 20/09/2021

Nhân viên Hành chính - Lễ tân Văn phòng Tổng giám đốc HOT

Hà Nội

Nhân viên

Dịch vụ khách hàng

Hết hạn trong 24 ngày

Đã đăng 01/10/2021

Chuyên viên Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư (Khối DVCK Khách hàng tổ chức) HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 23 ngày

Đã đăng 15/09/2021