Có 35 việc làm

Chuyên viên Quản trị hệ thống (System Admin AIX, Linux)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 60 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Solution Architect (dotnet)

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 60 ngày

Đã đăng 25/11/2022

Chuyên viên Luật (phụ trách Quản trị Công ty) HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Luật và kiểm soát nội bộ

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên viên Kiểm soát nghiệp vụ (mảng Vận hành hệ thống) HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên viên Phát triển đối tác (Fintech, Ecommerce, Banking...)

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên viên Phân tích dữ liệu HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Trưởng phòng Quản lý Tài sản (Wealth Manager) HOT

Hồ Chí Minh

Quản lý

Dịch vụ Quản lý tài sản

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Chuyên gia Quản lý Tài sản (Wealth Relationship Manager)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên gia

Dịch vụ Quản lý tài sản

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Phó phòng Kế toán HOT

Hồ Chí Minh

Quản lý

Tài chính kế toán

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022

Nhân viên Telesales HOT

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 30 ngày

Đã đăng 30/11/2022