Có 34 việc làm

Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Tài chính

Hà Nội

Chuyên viên cao cấp

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 01/03/2021

Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Hợp đồng 6 tháng)

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ khách hàng

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 20/03/2021

Thực tập sinh Môi giới Khách hàng cá nhân (Hà Nội)

Hà Nội

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 11/03/2021

Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân (Hà Nội)

Hà Nội

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 01/03/2021

Thực tập sinh Môi giới Khách hàng cá nhân (Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 11/03/2021

Thực tập sinh Môi giới Khách hàng cá nhân (Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 11/03/2021

Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân (Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 11/03/2021

Trưởng nhóm Truyền thông Tiếp thị

Hà Nội

Trưởng nhóm

Truyền thông

Hết hạn trong 24 ngày

Đã đăng 15/04/2021

Chuyên viên Truyền thông tiếp thị

Hà Nội

Chuyên viên

Truyền thông

Hết hạn trong 24 ngày

Đã đăng 15/04/2021

Chuyên viên Dịch vụ Tài chính

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 24 ngày

Đã đăng 14/04/2021