Có 56 việc làm

Nhân viên Telesales HOT

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 21 ngày

Đã đăng 05/05/2023

Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân (Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 21 ngày

Đã đăng 05/05/2023

Chuyên viên Phát triển cộng đồng (Community Executive)

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 21 ngày

Đã đăng 05/05/2023

Chuyên viên cao cấp Giám sát nghiệp vụ HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 21 ngày

Đã đăng 17/05/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển Khách hàng tổ chức

Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 21 ngày

Đã đăng 26/05/2023

Nhân viên Hành chính - Lễ tân Văn phòng Tổng giám đốc

Hà Nội

Nhân viên

Hành chính

Hết hạn trong 20 ngày

Đã đăng 31/05/2023

FE & BE Developer (NodeJS,ReactJS)

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 20 ngày

Đã đăng 16/05/2023

Data Governance Analyst - Digital Transformation Office

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 20 ngày

Đã đăng 16/05/2023

Data Analyst/Data Scientist - Digital Transformation Office

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 20 ngày

Đã đăng 16/05/2023

Data Engineer - Digital Transformation Office

Hà Nội

Chuyên gia

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 20 ngày

Đã đăng 16/05/2023