Có 30 việc làm

Data Governance Analyst - Digital Transformation Office HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 04/12/2023

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hồ Chí Minh/Nha Trang)

Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 20/09/2023

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hải Phòng)

Hải Phòng

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 14/09/2023

Project Manager (Digital Transformation Office)

Hà Nội

Quản lý

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 11/09/2023

Chuyên viên Phát triển Khách hàng tổ chức HOT

Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 01/11/2023

Chuyên Viên Quản Trị Môi Giới

Hà Nội

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 07/09/2023

Chuyên gia Đào tạo (Đào tạo Khách hàng)

Hà Nội

Chuyên viên

Bán lẻ

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 06/10/2023

Technical Lead (Digital Transformation Office) HOT

Hà Nội

Quản lý

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 05/05/2023

Chuyên viên Quản trị hệ thống - IT System Admin (Linux)

Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 25/09/2023

Java Developer (BPM/ECM/Datacap) - Digital Transformation Office HOT

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 25 ngày

Đã đăng 10/07/2023