Có 35 việc làm

Manual Tester

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 20/10/2022

Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ

Hà Nội

Chuyên viên

Nguồn vốn và kinh doanh tài chính

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 01/11/2022

Digital Transformation Business Analyst / Consultant

Hà Nội

Chuyên viên

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 17/10/2022

FE & BE Developer (NodeJS,ReactJS)

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 17/10/2022

03 java Developers for Digitalization Project (ECM, BPM, OCR)

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 06/10/2022

06 IT System Analyst/Business Analyst

Hà Nội

Chuyên viên

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 11/08/2022

Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân (Hải Phòng)

Hải Phòng

Chuyên viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 14/11/2022

Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân (Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 14/11/2022

Thực tập sinh Môi giới Khách hàng cá nhân (Hà Nội/Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Nhân viên

Dịch vụ chứng khoán

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 14/11/2022

Data Scientist Team Lead

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm

Công nghệ thông tin

Hết hạn trong 29 ngày

Đã đăng 22/08/2022