Ứng tuyển công việc

Nếu có thắc mắc hoặc muốn hỏi thông tin tuyển dụng, tôi có thể liên hệ đến đâu?
Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo khi nào?

  Thông thường sau 3-5 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng sẽ được Bộ phân Nhân sự liên hệ để thông báo về lịch thi tuyển.

  Kết quả thi viết/phỏng vấn sẽ được thông báo bằng điện thoại và/hoặc email cho các thí sinh đạt yêu cầu sau 5-7 ngày làm việc.

SSI có chế độ tiếp nhận sinh viên thực tập không? Cách thức ứng tuyển như thế nào?

  Thông thường, SSI sẽ tổ chức tuyển dụng thực tập sinh 1 – 2 đợt/năm vào các vị trí tuyển dụng SSI có nhu cầu.

  Thông tin tuyển dụng thực tập sinh sẽ được đăng trên website https://tuyendung.ssi.com.vn/

  Điều kiện dự tuyển:

  - Sinh viên năm cuối các trường có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng

  - Có kết quả học tập đạt Khá trở lên tính đến kỳ đi thực tập

  Cách thức ứng tuyển:

  - Gửi CVs dự tuyển qua email tuyển dụng SSI:

  + Miền Bắc: [email protected] ; + Miền Nam:  [email protected]