Bản tin việc làm

Cách thức ứng tuyển
    1. Đăng ký tài khoản để trở thành thành viên của HR Portal
    2. Đăng nhập tài khoản sau khi đã xác thực
    3. Nhấn chọn ứng tuyển
    4. Tải CV của bạn lên hệ thống
    5. Lưu lại