Tin tức - Sự kiện

SSI lãi trước thuế 2.848 tỷ đồng năm 2023, tăng trưởng 35%

Đã đăng 18/01/2024

(Nguồn: Cafebiz.vn) - Tại thời điểm 31/12/2023, Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu đạt lần lượt 68.519 và 22.584 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 3% so với cuối năm 2022.

Công ty chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 với Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế đạt 2.022,6 và 615,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 151% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2023, tổng doanh thu đạt 6.984 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.705 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 35% so với 2022.

Về kết quả hợp nhất, Tổng doanh thu cả năm 2023 ước đạt 7.285 tỷ, tăng 11,8% so với 2022, hoàn thành 105% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 2.848 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

KQKD hợp nhất 2023

Trong các mảng hoạt động chính của SSI quý 4/2023, doanh thu từ mảng Dịch vụ Chứng khoán (bao gồm doanh thu từ môi giới, tư vấn, lưu ký và cho vay ký quỹ) đạt 826,6 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, mảng Dịch vụ chứng khoán ghi nhận 3.134,8 tỷ doanh thu. Trong đó mảng môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt 387 tỷ đồng (lũy kế năm 2023 đạt 1.566,3 tỷ đồng) và Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 439 tỷ đồng (lũy kế năm 2023 đạt tỷ 1.568,4 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay margin của SSI đạt 14.672 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2022. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của SSI tại Sở GDCK Tp. HCM trong quý 4 tiếp tục duy trì nằm trong top 2 thị trường với 9,78%. Cho cả năm 2023, thị phần của SSI đạt 10,44%, tăng 0,6% so với năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ và đóng góp 49% vào tổng doanh thu hoạt động. Lũy kế năm 2023, mảng Đầu tư ghi nhận 3.128,1 tỷ doanh thu, tăng 58% so với năm 2022. Mảng đầu tư có kết quả khả quan nhờ đóng góp phần lớn từ các khoản đầu tư giấy tờ có giá, danh mục trái phiếu do SSI đầu tư đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi đúng hạn.

Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận gần 180 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và chiếm 9% tổng doanh thu. Lũy kế năm 2023, mảng Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận 669,8 tỷ doanh thu, tăng 6% so với năm 2022. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và khác, doanh thu ghi nhận 16 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023, mảng Ngân hàng đầu tư & Khác ghi nhận 52 tỷ doanh thu. SSI đã ký kết các hợp đồng tư vấn phát hành cho một số doanh nghiệp lớn, dự kiến hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2024 khi thị trường huy động vốn và mua bán, sáp nhập sôi động trở lại.

Cơ cấu doanh thu trong Quý 4 và cả năm 2023

Năm 2024, Chứng khoán SSI kỳ vọng nền kinh tế vĩ mô sẽ ổn định hơn so với năm 2023. Những động lực cho nền kinh tế đến từ trong nước như kế hoạch thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chính sách kích thích tiêu dùng trong nước. Cùng với động lực trong nước, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục hưởng lợi với vị thế là một mắt xích quan trọng để duy trì tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu.