Thực tập sinh kế toán - SSIAM

Cấp bậc:

Thực tập sinh

Ngành nghề:

Tài chính kế toán

Đăng tuyển:

11/06/2024

Hết hạn trong

16 ngày

Hà Nội

- Hỗ trợ Chuyên viên kế toán viên Thực hiện việc thu thập, đối chiếu, kiểm tra dữ liệu, hồ sơ đảm bảo số liệu, hồ sơ chuyển cho Kế toán nghiệp vụ sử dụng chính xác và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiên hành

- Hỗ trợ Chuyên viên Kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng; Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ

- Hỗ trợ Chuyên viên kế toán viên Tập hợp, sắp xếp chứng từ và lưu trữ các hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ kế toán khác đầy đủ, khoa học theo ngày tháng phát sinh, theo đặc thù của từng nghiệp vụ. Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán; In sổ sách

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

 • Tập hợp, thu thập các thông tin về hợp đồng ủy thác, Hợp đồng của công ty; Hợp đồng của Quỹ sau đó kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của các thông tin và nhập liệu lên phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng
 • Hỗ trợ kế toán viên Lập chứng từ thanh toán, chứng từ giao dịch chứng khoán của công ty, Danh mục ủy thác và Quỹ đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, kịp thời
 • Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ chuyển cho Chuyên viên kế toán phụ trách.
 • Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của kho trên các phần hành Công ty, Quỹ, Danh mục ủy thác
 • Kiểm tra báo cáo mua bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư với báo cáo của VSD
 • Hỗ trợ Kế toán viên kiểm tra việc nộp và công bố thông tin các báo cáo định kỳ của Quỹ và Công ty.
 • Hỗ trợ Kế toán viên kiểm tra việc Nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK, website và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
 • Hỗ trợ việc kiểm kê tài sản của công ty hàng kỳ
 • Hỗ trợ chuyên viên kế toán Tập hợp, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ kế toán khác đầy đủ, khoa học theo ngày tháng phát sinh, theo đặc thù của từng nghiệp vụ.
 • Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán; In sổ sách, chứng từ kế toán.
 • Các công việc khác phát sinh theo phân công của trưởng bộ phận
 • Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, có khả năng làm full-time
 • Có kiến thức tốt về kế toán, thuế
 • Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự
 • Tư duy logic, ham học hỏi
 • Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, nơi con người luôn được coi là yếu tố trung tâm.
 • Được Chuyên viên Kế toán/Kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý công việc
Công việc tương tự

21/12/2023

Chuyên gia Tư vấn Chứng khoán Khách hàng Trực tuyến Hà Nội Hết hạn trong 5 ngày

01/03/2024

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hà Nội) Hà Nội Hết hạn trong 67 ngày

01/03/2024

Thực tập sinh Tư vấn Chứng khoán (Hà Nội/Hồ Chí Minh/Hải Phòng/Nha Trang) Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh Hết hạn trong 67 ngày

01/03/2024

Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán (Hồ Chí Minh/Nha Trang) Hồ Chí Minh, Khánh Hòa Hết hạn trong 67 ngày

25/04/2024

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Hết hạn trong 5 ngày