Chuyên viên Phân tích Vận hành

Cấp bậc:

Chuyên viên

Ngành nghề:

Công nghệ thông tin

Đăng tuyển:

29/03/2021

Hết hạn trong

9 ngày

Hà Nội

1. Trách nhiệm trong xây dựng bộ các quy trình, chính sách CNTT:

 • Xây dựng IT Process Framework cho Bộ phận CNTT dựa trên các thông lệ tốt nhất về quản lý dịch vụ như ITIL, Agile/Scrum, quản lý dự án theo PMI.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng quy trình quản lý dự án, quản lý mã nguồn và hiểu được mô hình vận hành DevOps.
 • Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các dự án CNTT các văn bản chất lượng (chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist).
 • Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng.
 • Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
 • Quản lý hệ thống văn bản chất lượng.

2. Trách nhiệm trong kiểm soát chất lượng:

 • Thực hiện kiểm tra chốt chặn trong một số quy trình quan trọng.
 • Đánh giá tuân thủ các quy trình.
 • Đo lường các chỉ tiêu chất lượng.
 • Lập các báo cáo chất lượng.
 • Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thực hiện theo quy trình.

3. Trách nhiệm trong cải tiến hệ thống chất lượng:

 • Định kỳ rà soát các quy trình, quy định để cập nhật cho phù hợp với thực tế.
 • Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.

4. Các trách nhiệm khác:

 • Tham gia các dự án theo phân công.
 • Tham gia xử lý rủi ro theo phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Có hiểu biết về các thông lệ trong dịch vụ CNTT như ITTL, Agile/Scrum, PMI.

- Có hiểu biết về quản lý source code và mô hình DevOps.

- Am hiểu ít nhất một trong các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CMMI, ITIL, …)

- Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

- Hơn 2 năm kinh nghiệm trong quản lý chất lượng trong CNTT

- Lương thỏa thuận (căn cứ theo năng lực của ứng viên)
- 12 ngày nghỉ phép/năm + 2 ngày nghỉ ốm có hưởng lương
- Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Thưởng các ngày lễ, Tết, Tháng lương 13, Thưởng KPIs cuối năm Tặng quà sinh nhật, quà Tết…
- Cơ hội tham gia các câu lạc bộ: Tennis, Cầu lông, Yoga, Bóng đá…
- Các hoạt động Teambuilding sôi nổi, thường niên: Family Day, Gala Dinner.
- Công ty tài trợ toàn bộ chi phí các chương trình đào tạo hỗ trợ cho công việc.
Công việc tương tự

01/03/2021

Chuyên viên Phát triển phần mềm .NET Hà Nội Hết hạn trong 11 ngày

11/03/2021

Thực tập sinh - Bộ phận Phát triển Khách hàng tổ chức Hồ Chí Minh Hết hạn trong 11 ngày

12/03/2021

Chuyên viên Vận hành sản phẩm Hà Nội Hết hạn trong 11 ngày

15/03/2021

Chuyên viên Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư (Khối DVCK Khách hàng tổ chức) Hồ Chí Minh Hết hạn trong 26 ngày

16/03/2021

Chuyên viên cao cấp Bảo mật Hà Nội Hết hạn trong 12 ngày